gototop

Peykler ve Saatli Medrese

PDFYazdıre-Posta

Üçşerefeli'nin kuzeyinde ve bitişiğinde iki ünlü tarihi medrese bulunmaktadır. Bunlardan Peykler Medresesi'ni Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı. Peyk, “uydu” anlamına gelmektedir. Türk tarihinde önemli ve saygın yeri bulunan Ibni Kemal burada öğrenim görmüştür.

Eski medrese binası onarılmış olup başka hizmetlerde kullanılır durumdadır. İkinci Murat'ın yaptırdığı Saatli Medrese için Fatih'in bu medresede de öğrenim gördüğünü belirten kaynaklar bulunmaktadır. [1]

Peykler medresesi, İl Kültür Müdürlüğü’ne tahsisli olarak Edirne Sarayı Kazı Evi olarak kullanılmaktadır.

Saatli Medresenin restorasyonu Vakıflar bölge Müdürlüğü tarafından halen devam etmektedir.[1] Ayhan Tunca, a.g.e. s, 228