gototop

Halk Eğitim Binası

PDFYazdıre-Posta

İttihat ve Terakki örgütünün en renkli lideri Talat Paşa’nın da Edirneli olduğu ve örgütlenme sürecinde Edirne’nin önemli yeri bulunduğu anımsanırsa, bina farklı bir ilginin odak noktası olacaktır. [1]

1916 yılında İttihat ve Terakki Kulübü olarak Edirnelilerin yardımı ile yapılan bu bina Osmanlı mimari stilinde olup, mimari çizim ve düzenlemelerinde bir ‘’Edirne sevdalısı’’ olarak bilinen Dr. Rıfat Osman’ın önemli katkısı bulunmuştur.

                           

Bir süre Halkevi binası olarak kullanılan yapı son yıllarda Yaygın Eğitim hizmetleri ve kültür etkinlikleri için hizmet vermektedir.

İttihat ve terakki binası; Edirne’de yaşayan; ancak, Kaleiçi semtindeki azınlıkların sosyal zenginliklerinin dışında kalmış, Türk ve Müslümanlara; sinema, konferans, müsamere gibi etkinlikleri götürme ihtiyacı ve düşüncesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Konuyu ortaya atıp gerçekleştirenler, dönemin İttihat ve Terakkicileridir.

Dıştan ve içten Türk motifleriyle süsleme projesi Rıfat Osman’a ait olsa da, Mimar Alaeddin Bey’in görüşünden geçirilmiştir. Bina; 7 oda ve bir büyük salon ile sahneden oluşur.

Sahnenin iki yanında iki büyük çini pano vardır. (Dr. Rıfat Osman İmzalı) Salon tavanı ahşap üzerine renkli kalem işleri ile süslüdür. Motifin dizaynı Rıfat Osman’a ait olup; yapan usta bilinmemektedir. Salonda bulunan 100 Türk büyüğü yağlı boya portreler ressam öğretmen Emin Çizgen’e aittir.[1] Ayhan Tunca, a.g.e. s, 197-200