gototop

Bedesten

PDFYazdıre-Posta

Eski Cami'ye gelir temin etmek için Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1417–1418 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Erken Osmanlı Dönemi çarşılarının ayakta ve kullanılır durumdaki en ilginç örneklerindendir. Mimarı Hacı Alâeddin’dir. Dikdörtgen biçiminde olup boyutları 41'e 78 metredir. 14 kubbeli bir yapıdır ve dört cephesinde 54 dükkân bulunur. Her cephenin ortasına düşecek şekilde dört kapısı bulunmaktadır. İç mekânda dört yüze dağılan şekilde 36 adet hücre vardır. İç Mekân boyutları 20 x 56 metredir.