gototop

Altın Üçgen

PDFYazdıre-Posta

Buffer zone içinde Türk İslam mimarisinin evriminin bir alan içerisinde yer aldığı ilk yapı 1414-1421 tarihlerinde Ulu cami plan tipinde inşa edilen Eski Camii yer almaktadır.

1438-1447 tarihlerinde inşa edilen Üç Şerefeli Camii, merkezi kubbeli tasarımın en önemli örneklerindendir. Camii, erken Osmanlı mimarisinden klasik dönem Osmanlı mimarisine geçişin en önemli aşamasıdır. Şadırvanlı avlu sistemiyle Osmanlı camii mimarisi tiplojisine öncülük etmiştir.

Selimiye Camii de 31,35 m çapında sekiz desteğe oturan merkezi baldaken kubbesiyle Osmanlı Klasik mimarisinin gelişimindeki son adımdır.

Bu üç aşamayı aynı anda gösteren bu alana Türk-İslam mimarlık tarihinde Altın Üçgen denilmektedir.

                      

Altın üçgen, mimarlık tarihi açısından taşıdığı bu büyük önem dışında aynı zamanda ticari ve sosyal faaliyetlerin de merkezi konumundadır. Altın üçgenin, üç köşesinde bulunan camilerin her birinin yanında ticari ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapan birimler bulunmaktadır. Osmanlıdan günümüze değin sosyal ve ticari yaşamın merkezinde olan söz konusu bu birimler tampon bölgenin başlıca eserleri arasındadır ve aşağıda sayılan bu yapılar günümüzde kullanılmaya devam etmektedirler.