gototop

Edirne Selimiye Camii Külliyesi Yönetim Planı Onaylandı!!!

PDFPrintE-mail

yapildi

yeni

Edirne Belediyesi’nce hazırlanan Edirne Selimiye Camii Külliyesi Yönetim Planı; 27.11.2005 tarih ve 26006 sayılı resmi gazetede yayımlanan Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince Danışma Kurulu’nun 30.03.2012 tarihinde imza altına aldıkları Değerlendirme tutanağı ile birlikte 22.05.2012 tarihinde  Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na sunulmuştur. Yönetim Planı, adı geçen yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca 26.07.2012 tarihinde imzalanan  Onay Tutanağı ile onaylanmıştır.